Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15.b. Odling av snittblommor i växthus 2008 (övriga snittblommor, totalt). Län.

15.b. Cultivation of cut flowers in greenhouses 2008. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta. Ytan beskriver ej den fysiska arealen.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area. The physical area is not described.

Län

Övriga snittblommor

Totalt

Yta,
kvm

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Yta,
kvm

Skörd,
1000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

-

-

-

10 290

2 151

4

Uppsala län

-

-

-

-

-

-

Södermanlands län

-

-

-

-

-

-

Östergötlands län

160

..

..

160

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

-

-

-

-

-

-

Kronobergs län

-

-

-

-

-

-

Kalmar län

-

-

-

160

..

..

Gotlands län

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

2 000

..

..

2 300

..

..

Skåne län

2 102

21

4

3 177

133

6

Hallands län

5 830

92

3

8 460

171

5

Västra Götalands län

6 410

75

4

8 210

169

5

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

-

-

-

-

Örebro län

-

-

-

-

-

-

Västmanlands län

-

-

-

7 000

..

..

Dalarnas län

-

-

-

13

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

80

..

..

80

..

..

Västernorrlands län

50

..

..

50

..

..

Jämtlands län

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

-

-

-

-

-

-

Norrbottens län

-

-

-

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2008

16 632

199

16

39 910

3 636

31

2005

9 378

240

19

50 731

3 805

45

2002

13 322

433

26

114 462

11 383

64

1999

38 133

2 495

28

160 348

17 271

90