Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Odling av lökblommor till snitt i växthus 2008 (narciss, tulpan, övriga lökblommor till snitt, totalt). Län.

16. Cultivation of bulbous as cut flowers in greenhouses 2008. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta. Ytan beskriver ej den fysiska arealen.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area. The physical area is not described.

Län

Narciss

Tulpan

Övriga lökblommor

till snitt

Totalt

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

83

4

30 956

12

-

-

31 038

12

Uppsala län

..

..

..

..

..

..

..

..

Södermanlands län

25

3

13 084

5

-

-

13 109

5

Östergötlands län

11

6

1 315

7

7

4

1 332

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

17

3

631

5

-

-

648

5

Kronobergs län

7

4

11 949

4

..

..

11 956

4

Kalmar län

35

10

680

10

..

..

716

12

Gotlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

4

3

117

4

..

..

125

5

Skåne län

35

9

22 772

16

-

-

22 807

18

Hallands län

19

6

18 847

10

..

..

18 866

11

Västra Götalands län

97

12

2 227

12

486

4

2 810

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

..

..

-

-

..

..

Örebro län

11

7

171

9

-

-

182

9

Västmanlands län

..

..

..

..

-

-

..

..

Dalarnas län

..

..

194

6

-

-

204

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

57

6

20 102

8

-

-

20 159

8

Västernorrlands län

35

3

2 103

5

-

-

2 138

5

Jämtlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

8

4

303

4

-

-

311

4

Norrbottens län

-

-

..

..

-

-

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

456

83

125 727

122

501

13

126 685

134

2005

787

116

114 363

174

634

24

115 784

186

2002

1 023

169

112 025

252

2 580

37

115 628

272

1999

2 080

193

101 614

259

384

30

104 078

..