Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17.b. Odling av lökblommor i kruka i växthus 2008 (övriga lökblommor, totalt). Län.

17.b. Cultivation of bulbous as potted plants in greenhouses 2008. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Ytan beskriver ej den fysiska arealen.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

The physical area is not described.

Län

Övriga lökblommor

i kruka

Totalt

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

Stockholms län

73

4

3 387

15

Uppsala län

..

..

6

3

Södermanlands län

107

4

1 745

8

Östergötlands län

..

..

234

13

 

 

 

 

 

Jönköpings län

..

..

136

9

Kronobergs län

19

3

921

6

Kalmar län

4

4

92

14

Gotlands län

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Blekinge län

..

..

42

5

Skåne län

376

10

2 048

29

Hallands län

563

5

2 571

16

Västra Götalands län

242

8

758

22

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

..

..

Örebro län

..

..

183

12

Västmanlands län

..

..

356

3

Dalarnas län

..

..

16

7

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

..

..

539

11

Västernorrlands län

..

..

124

13

Jämtlands län

-

-

..

..

Västerbottens län

..

..

18

4

Norrbottens län

..

..

3

4

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2008

1 412

55

13 201

198

2005

1 517

87

14 425

287

2002

1 450

90

13 072

364

1999

942

67

12 066

..