Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18.e. Odling av krukväxter i växthus 2008 (övriga krukväxter). Hela riket.

18.e. Cultivation of potted plants in greenhouses 2008. Whole country.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Ytan beskriver ej den fysiska arealen.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

The physical area is not described.

Grupp krukväxter

Antal,
1000 st

Antal
företag

Bacopa

141

24

Browallia

18

4

Dahlia

40

5

Engelsk pelargon

86

5

Femtunga

15

4

Fuchsia

60

20

Million bells

25

6

Streptocarpus

197

9

Diverse

2 589

103