Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19.b. Odling av utplanteringsväxter i växthus 2008 (petunia, silverek, tagetes, övriga utplanteringsväxter, totalt). Län.

19.b. Cultivation of bedding plants in greenhouses 2008. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta. Ytan beskriver ej den fysiska arealen.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area. The physical area is not described.

Län

Petunia

Silverek

Tagetes

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

476

17

80

11

340

27

Uppsala län

71

17

15

8

62

14

Södermanlands län

125

10

12

6

78

9

Östergötlands län

207

23

22

17

353

23

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

47

11

6

6

79

13

Kronobergs län

35

8

17

8

57

9

Kalmar län

87

22

20

17

98

22

Gotlands län

14

4

1

2

7

4

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

42

6

8

4

60

7

Skåne län

1 685

46

292

27

1 288

52

Hallands län

821

18

29

11

214

16

Västra Götalands län

170

30

94

25

174

35

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

112

9

2

6

67

9

Örebro län

148

15

41

11

207

13

Västmanlands län

221

9

17

6

404

8

Dalarnas län

41

11

3

3

48

11

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

110

13

29

9

79

12

Västernorrlands län

133

19

76

12

222

20

Jämtlands län

27

7

5

6

9

7

Västerbottens län

233

12

113

8

185

12

Norrbottens län

120

12

19

6

71

12

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2008

4 924

319

900

209

4 100

335

2005

6 002

456

-

-

5 254

484

2002

7 736

557

-

-

5 879

586

1999

9 827

583

-

-

7 110

593