Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19.b. forts. Odling av utplanteringsväxter i växthus 2008 (petunia, silverek, tagetes, övriga utplanteringsväxter, totalt). Län.

19.b. continued. Cultivation of bedding plants in greenhouses 2008. Counties

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Ytan beskriver ej den fysiska arealen.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

The physical area is not described.

Län

Övriga utplanteringsväxter

Totalt skörd

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

Stockholms län

527

42

3 105

33

Uppsala län

133

12

698

17

Södermanlands län

171

5

806

12

Östergötlands län

515

28

2 564

28

 

 

 

 

 

Jönköpings län

37

14

557

13

Kronobergs län

109

13

373

9

Kalmar län

67

21

775

23

Gotlands län

..

..

34

4

 

 

 

 

 

Blekinge län

221

17

1 035

8

Skåne län

6 050

63

16 877

79

Hallands län

370

17

3 747

30

Västra Götalands län

724

57

3 272

47

 

0

 

0

 

Värmlands län

11

8

723

10

Örebro län

223

18

1 674

18

Västmanlands län

202

11

1 574

10

Dalarnas län

43

7

310

11

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

154

21

745

17

Västernorrlands län

300

24

1 684

21

Jämtlands län

12

16

130

7

Västerbottens län

1 273

13

3 028

12

Norrbottens län

64

3

465

13

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2008

11 207

412

44 276

422

2005

20 562

492

60 882

582

2002

18 501

598

65 017

690

1999

15 527

553

63 101

705