Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Areal för ekologisk odling av trädgårdsprodukter i växthus och på friland 2008. Län.

21. Areas for ecological cultivated horticultural products both in greenhouse and outdoor cultivation 2008. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal eller 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation or 200 square meters greenhouse area.

Län

Växthusyta,
kvm

Andel ekologisk
växthusodling

Frilandsareal,
hektar

Andel ekologisk
frilandsodling

 

 

 

 

 

Stockholms län

16 055

6,5%

12,9

15,8%

Uppsala län

2 707

11,6%

6,2

5,3%

Södermanlands län

283

0,8%

12,4

15,3%

Östergötlands län

3 647

3,1%

14,8

3,0%

 

 

 

 

 

Jönköpings län

950

1,9%

3,6

1,9%

Kronobergs län

360

1,9%

3,5

5,3%

Kalmar län

1 070

2,4%

33,2

3,8%

Gotlands län

5 600

17,8%

333,0

42,7%

 

 

 

 

 

Blekinge län

15

0,0%

15,5

3,3%

Skåne län

12 293

0,9%

280,0

3,8%

Hallands län

420

0,2%

12,5

2,1%

Västra Götalands län

14 783

8,7%

127,4

14,7%

 

 

 

 

 

Värmlands län

940

3,3%

23,1

10,3%

Örebro län

665

1,2%

21,5

18,5%

Västmanlands län

-

-

7,3

22,9%

Dalarnas län

2 492

13,4%

97,2

79,8%

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

5 358

12,5%

10,9

20,1%

Västernorrlands län

-

-

11,8

20,0%

Jämtlands län

1 900

16,2%

31,2

48,7%

Västerbottens län

490

0,7%

18,1

40,9%

Norrbottens län

19

0,0%

79,8

43,3%

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2008

70 047

2,6%

1 155,7

9,0%

2005

68 934

2,3%

1 175,1

9,4%

2002

62 012

1,8%

964,2

7,3%

1999

101 749

3,1%

640,4

5,2%