Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22.b. Antal företag med växthus med uppvärmning den 31 december 2008 (fördelning efter material). Län.

22.b. Number of holdings with greenhouses with heating on 31 December 2008 (distributed by material). Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Enkelglas

Annat enkelskiktat material

Enkelglas i tak, flerskiktat material i väggar

Flerskiktat hårt material

Flerskiktat mjukt material

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

24

9

15

37

8

Uppsala län

5

4

1

9

6

Södermanlands län

7

2

2

10

5

Östergötlands län

21

6

12

12

17

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

8

2

4

11

3

Kronobergs län

4

2

2

7

2

Kalmar län

11

1

6

14

2

Gotlands län

3

-

4

2

2

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

9

5

5

1

1

Skåne län

112

21

86

38

17

Hallands län

24

9

15

16

5

Västra Götalands län

37

15

18

26

6

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

7

3

3

8

1

Örebro län

7

6

4

13

4

Västmanlands län

8

-

3

6

5

Dalarnas län

7

6

2

7

5

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

5

7

2

15

4

Västernorrlands län

6

6

3

16

5

Jämtlands län

1

-

-

11

2

Västerbottens län

5

4

1

7

6

Norrbottens län

-

7

-

11

7

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2008

311

115

188

277

113

2005

460

162

231

382

141