Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23.a. Växthusyta i kvadratmeter den 31 december 2008 för växthus utan uppvärmning (fördelning efter material). Län.

23.a. Greenhouse area in square meters on 31 December 2008, for greenhouses without heating (distributed by material). Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Enkelglas

Annat material

Totalt

 

 

 

 

Stockholms län

10 714

15 834

26 548

Uppsala län

434

5 062

5 496

Södermanlands län

327

1 884

2 211

Östergötlands län

6 940

8 299

15 239

 

 

 

 

Jönköpings län

690

2 830

3 520

Kronobergs län

1 180

1 224

2 404

Kalmar län

399

3 635

4 034

Gotlands län

319

4 870

5 189

 

 

 

 

Blekinge län

686

3 994

4 680

Skåne län

85 279

43 235

128 514

Hallands län

4 820

5 122

9 942

Västra Götalands län

11 335

21 216

32 551

 

 

 

 

Värmlands län

1 352

8 420

9 772

Örebro län

1 620

3 687

5 307

Västmanlands län

800

1 070

1 870

Dalarnas län

-

870

870

 

 

 

 

Gävleborgs län

510

2 877

3 387

Västernorrlands län

236

11 437

11 673

Jämtlands län

-

1 670

1 670

Västerbottens län

840

4 238

5 078

Norrbottens län

-

7 795

7 795

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2008

128 481

159 269

287 750

2005

93 903

159 203

253 106