Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23.b. Antal företag med växthus utan uppvärmning den 31 december 2008 (fördelning efter material). Län.

23.b. Number of holdings with greenhouses without heating on 31 December 2008 (distributed by material). Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Enkelglas

Annat material

 

 

 

Stockholms län

10

16

Uppsala län

2

11

Södermanlands län

2

7

Östergötlands län

5

17

 

 

 

Jönköpings län

3

10

Kronobergs län

4

2

Kalmar län

4

11

Gotlands län

3

8

 

 

 

Blekinge län

2

6

Skåne län

47

35

Hallands län

6

9

Västra Götalands län

19

44

 

 

 

Värmlands län

2

9

Örebro län

3

9

Västmanlands län

1

2

Dalarnas län

-

3

 

 

 

Gävleborgs län

4

12

Västernorrlands län

2

12

Jämtlands län

-

4

Västerbottens län

2

8

Norrbottens län

-

9

 

 

 

Hela riket

 

 

2008

121

244

2005

120

273