Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Odling av plantskoleväxter i container, 1984-2008. Riket.

4. Container cultivation of nurseries, 1984-2008. Whole country.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Växtslag

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

11

5

4

4

3

2

4

3

3

Antal företag

41

36

32

31

25

17

14

15

12

Bärbuskar

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

1

3

3

1

2

3

1

1

Antal företag

..

23

20

27

24

16

14

15

12

Fruktträd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

2

3

3

8

4

3

8

5

5

Antal företag

26

24

24

37

25

18

18

17

10

Häck- och landskapsväxter

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

..

..

..

1

1

1

1

1

Antal företag

..

..

..

..

7

9

5

11

9

Jordgubbsplantor

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

..

..

..

..

-

-

1

1

Antal företag

..

..

..

..

..

-

-

..

..

Klängväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

..

..

..

1

0

2

1

1

Antal företag

..

..

..

..

16

8

7

7

7

Lövfällande träd

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

11)

01)

31)

3

4

10

3

5

Antal företag

..

71)

111)

161)

19

13

16

15

14

Perenner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

8

4

4

6

8

8

20

14

15

Antal företag

39

33

31

25

33

30

31

27

23

Prydnadsbuskar

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

12

16

18

19

13

16

25

23

18

Antal företag

52

50

53

50

45

36

32

26

24

Rosor

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

1

1

1

1

2

1

3

3

1

Antal företag

15

15

12

14

21

13

13

14

10

Övriga plantskoleväxter

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

11

6

7

2

1

3

2

1

1

Antal företag

29

19

23

18

14

13

7

8

4

Totalt plantskoleväxter

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

45

37

40

46

37

40

80

55

51

Antal företag

94

85

84

83

77

60

68

51

45


1) Uppgifter avser alléträd.