Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

28. Växthusinventarier den 31 december 2008. Län.

28. Greenhouses equipment on 31 December 2008. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Recirkuleringssystem,
kvm

Recirkuleringssystem,
antal företag

Skuggväv/energiväv,
kvm

Skuggväv/energiväv,
antal företag

 

 

 

 

 

Stockholms län

101 734

20

110 564

30

Uppsala län

2 164

3

4 780

3

Södermanlands län

9 385

..

19 505

5

Östergötlands län

21 086

9

36 663

19

 

 

 

 

 

Jönköpings län

10 200

3

16 210

9

Kronobergs län

2 344

3

4 126

5

Kalmar län

13 040

3

26 160

11

Gotlands län

4 130

..

21 940

5

 

 

 

 

 

Blekinge län

15 600

3

52 766

10

Skåne län

492 183

66

643 672

118

Hallands län

74 423

14

70 323

21

Västra Götalands län

56 340

19

95 794

36

 

 

 

 

 

Värmlands län

15 779

6

15 679

7

Örebro län

4 740

..

7 910

9

Västmanlands län

27 093

5

23 201

5

Dalarnas län

2 150

..

2 100

3

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

22 920

6

28 820

11

Västernorrlands län

7 060

5

13 295

12

Jämtlands län

900

..

3 140

6

Västerbottens län

26 940

6

23 390

8

Norrbottens län

2 786

4

12 876

6

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2008

912 997

185

1 232 914

339

2005

828 017

185

1 174 673

379