Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Odling av köksväxter och bär i växthus och bänkgårdar, 1984-2008. Riket.

5. Cultivation of vegetables and berries in greenhouses and frames, 1984-2008. Whole country.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta. Ytan beskriver ej den fysiska arealen.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area. The physical area is not described.

Växtslag

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, kvadratmeter

540 097

554 436

536 439

590 575

569 888

621 253

605 935

595 754

545 912

Skörd, ton

16 859

18 001

18 129

20 045

20 537

23 339

22 937

24 294

20 468

Ton/1000 kvm

31

32

34

34

36

38

38

41

37

Antal företag

366

350

309

357

285

258

238

206

179

Hallon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, kvadratmeter

..

..

..

..

..

..

9 320

2 415

1 928

Skörd, ton

..

..

..

..

..

..

7

4

2

Antal företag

..

..

..

..

..

..

5

5

3

Jordgubbar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, kvadratmeter

..

..

..

..

..

34 250

52 218

73 310

52 480

Skörd, ton

..

..

..

..

..

82

248

363

234

Antal företag

..

..

..

..

..

17

20

23

16

Kruksallat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, kvadratmeter

..

..

..

..

41 568

22 760

70 790

44 380

44 119

Skörd, 1000-tal

..

..

..

..

7 125

8 196

14 980

19 184

13 925

Antal företag

..

..

..

..

16

8

10

14

13

Annan sallat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, kvadratmeter

311 357

314 466

471 235

710 507

..

87 020

69 825

62 087

57 388

Skörd, 1000-tal

7 657

9 614

11 026

14 243

..

3 106

3 836

5 520

6 622

Antal/kvm

25

31

23

20

..

36

55

89

115

Antal företag

126

73

49

50

..

25

27

19

21

Kryddväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, kvadratmeter

..

..

..

..

24 693

21 779

53 291

61 542

90 730

Skörd, 1000-tal

..

..

..

..

10 942

11 023

22 557

19 406

30 534

Antal företag

..

..

..

..

32

22

36

35

36

Melon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, kvadratmeter

43 830

33 006

23 951

20 151

39 485

22 793

18 622

11 903

6 198

Skörd, ton

159

305

118

114

180

155

175

77

38

Ton/1000 kvm

4

9

5

6

5

7

9

6

6

Antal företag

71

41

39

50

51

34

28

21

19

Tomat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, kvadratmeter

637 516

685 426

660 781

637 970

589 404

557 254

642 133

455 965

370 083

Skörd, ton

12 259

15 542

17 887

18 889

18 209

19 307

22 771

17 283

16 223

Ton/1000 kvm

19

23

27

30

31

35

35

38

44

Antal företag

575

479

411

429

356

301

262

204

198

Övrigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, kvadratmeter

43 095

45 583

80 989

89 029

83 716

85 879

31 928

22 936

30 121

Antal företag

77

72

60

90

64

61

40

32

55

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, kvadratmeter

1 580 467

1 634 927

1 774 155

2 048 232

1 348 754

1 452 988

1 551 362

1 329 293

1 198 959

Antal företag

739

641

566

607

517

462

429

351

309