Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7.a. Odling av köksväxter på friland 2008 (blomkål, broccoli, dill). Län.

7.a. Outdoor cultivation of vegetables 2008. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal. Ytan beskriver ej den fysiska arealen.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation. The physical area is not described.

Län

Blomkål

Broccoli

Dill

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

0,8

5

3

0,5

3

7

3,1

9

10

Uppsala län

0,2

1

3

0,5

1

4

0,3

0

4

Södermanlands län

0,1

..

..

0,2

..

..

0,2

..

..

Östergötlands län

6,7

88

6

5,2

22

8

8,1

24

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

-

-

-

0,6

3

3

2,5

10

3

Kronobergs län

0,1

..

..

0,2

..

..

0,1

..

..

Kalmar län

0,5

..

..

1,0

10

3

1,0

3

4

Gotlands län

0,6

6

4

0,9

4

5

1,0

1

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

6,9

98

5

1,2

..

..

4,9

12

8

Skåne län

205,1

3 457

25

186,2

1 292

20

110,7

581

43

Hallands län

0,8

12

3

0,8

6

3

13,1

47

9

Västra Götalands län

10,7

94

7

14,3

110

12

8,8

10

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

1,5

17

3

0,0

..

..

0,5

1

4

Örebro län

0,1

..

..

0,7

2

5

2,5

7

6

Västmanlands län

0,3

..

..

0,5

..

..

0,1

..

..

Dalarnas län

0,3

2

5

0,9

4

6

0,1

0

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

0,2

..

..

1,1

3

6

0,1

..

..

Västernorrlands län

0,1

..

..

0,2

..

..

0,4

..

..

Jämtlands län

0,2

..

..

0,4

..

..

0,1

..

..

Västerbottens län

0,7

3

3

1,1

6

4

0,7

1

3

Norrbottens län

0,7

4

4

1,0

6

6

0,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

236,5

3 798

83

217,2

1 485

102

158,3

709

140

2005

310,5

5 450

96

246,3

1 944

117

174,5

969

122

2002

316,0

4 850

98

..

..

..

163,0

..

88

1999

340,5

6 028

105

..

..

..

154,0

..

98