Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7.d. Odling av köksväxter på friland 2008 (palsternacka, purjolök, rödbeta). Län.

7.d. Outdoor cultivation of vegetables 2008. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Län

Palsternacka

Purjolök

Rödbeta

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

0,1

..

..

1,1

11

6

2,1

13

13

Uppsala län

0,4

1

3

1,1

13

6

0,7

3

7

Södermanlands län

0,1

..

..

0,2

..

..

0,6

5

5

Östergötlands län

3,0

..

..

0,2

1

5

4,3

123

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

-

-

-

0,2

..

..

0,0

..

..

Kronobergs län

0,2

1

3

0,1

..

..

0,1

..

..

Kalmar län

0,5

6

3

0,2

..

..

2,0

22

9

Gotlands län

102,7

2 241

16

1,6

24

8

50,6

2 247

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

0,3

1

3

9,0

329

7

16,4

954

7

Skåne län

67,9

1 939

23

122,8

3 038

27

176,5

6 781

46

Hallands län

45,3

1 134

10

0,6

6

3

14,0

59

11

Västra Götalands län

5,4

30

5

6,3

97

10

5,0

39

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

0,2

4

3

0,0

..

..

0,7

5

5

Örebro län

0,1

..

..

0,3

3

4

0,9

13

8

Västmanlands län

0,3

..

..

0,3

0

3

0,5

2

4

Dalarnas län

0,8

8

5

0,1

..

..

0,2

5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

0,2

3

3

-

-

-

0,6

3

6

Västernorrlands län

-

-

-

-

-

-

0,2

..

..

Jämtlands län

0,1

..

..

0,1

..

..

0,1

..

..

Västerbottens län

-

-

-

0,1

..

..

0,5

2

3

Norrbottens län

-

-

-

0,1

1

3

0,1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

227,6

5 494

87

144,4

3 534

94

276,1

10 283

170

2005

180,1

4 717

80

126,9

3 424

92

288,1

12 699

159

2002

115,0

..

49

98,8

2 574

115

255,4

9 330

177

1999

110,0

..

46

138,2

3 245

105

303,2

14 400

162