Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7.e. Odling av köksväxter på friland 2008 (spenat, vitkål, övriga köksväxter, totalt). Län.

7.e. Outdoor cultivation of vegetables 2008. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal. Ytan beskriver ej den fysiska arealen.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation. The physical area is not described.

 

Län

Spenat

Vitkål

Övriga

köksväxter

Totalt

 

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

0,5

0

4

0,9

6

7

13,4

47

35,4

28

Uppsala län

0,2

0

3

0,5

2

3

24,5

19

36,0

17

Södermanlands län

-

-

-

0,5

12

4

1,7

7

11,7

14

Östergötlands län

0,0

..

..

8,8

467

4

25,5

30

307,3

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

-

-

-

0,6

..

..

4,0

12

25,3

18

Kronobergs län

-

-

-

0,6

17

3

4,1

11

7,5

7

Kalmar län

-

-

-

1,5

33

4

33,9

32

329,1

63

Gotlands län

0,1

..

..

1,6

37

6

68,5

53

717,4

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

0,1

..

..

3,8

85

4

6,1

15

138,0

32

Skåne län

159,3

1 564

19

194,2

9 949

34

662,5

188

4 412,5

316

Hallands län

-

-

-

6,4

233

8

56,3

40

388,5

71

Västra Götalands län

0,4

1

3

154,0

5 543

16

63,0

36

422,1

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

0,0

..

..

2,9

115

4

5,8

7

30,8

15

Örebro län

0,1

..

..

6,1

275

3

8,6

17

72,8

25

Västmanlands län

-

-

-

1,1

..

..

0,7

..

6,8

4

Dalarnas län

-

-

-

3,2

102

9

3,9

14

20,5

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

-

0,8

9

6

11,2

15

25,0

14

Västernorrlands län

-

-

-

0,2

0

2

0,7

3

21,3

13

Jämtlands län

-

-

-

0,5

..

..

1,0

..

9,4

4

Västerbottens län

-

-

-

1,8

36

7

0,3

..

11,4

11

Norrbottens län

0,2

..

..

1,7

15

5

3,7

9

23,3

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

160,9

1 567

36

391,6

16 962

135

999,5

559

7 052,9

901

2005

243,0

2 113

30

370,2

15 557

156

738,2

296

7 046,8

987

2002

154,0

..

17

385,0

13 405

189

815,0

..

6 766,7

1 045

1999

134,0

..

20

447,3

19 842

201

607,0

..

6 149,6

1 158