Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8.b. Odlingsareal av frukt på friland 2008 (plommon),hektar. Län.

8.b. Area of outdoor cultivation of fruit 2008, hectares. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Län

Trädens ålder

 

 

 

Nyplan-
terat

1-4 år

5-9 år

10-14 år

15-24 år

25- år

Totalt

Skörd,
ton

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

-

-

-

-

-

2,8

2,8

..

..

Uppsala län

-

-

0,1

-

-

-

0,1

..

..

Södermanlands län

-

0,5

-

-

-

-

0,5

..

..

Östergötlands län

-

1,0

-

-

-

-

1,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

-

0,3

0,7

1,0

2,0

0,9

4,9

25

6

Kronobergs län

-

-

0,3

0,5

7,6

2,1

10,5

54

11

Kalmar län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gotlands län

1,0

-

-

-

-

3,0

4,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

1,0

-

1,5

-

-

-

2,5

..

..

Skåne län

0,3

2,4

5,7

7,5

13,4

20,2

49,5

232

52

Hallands län

-

-

-

0,2

1,0

1,3

2,5

6

3

Västra Götalands län

1,0

0,1

-

0,1

0,1

0,1

1,4

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Örebro län

-

2,1

2,0

-

-

1,0

5,1

3

3

Västmanlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

3,3

6,4

10,3

9,3

24,1

31,4

84,8

327

87