Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9.a. Odling av bär på friland 2008 (hallon, jordgubbar, svarta vinbär). Län.

9.a. Outdoor cultivation of berries 2008. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Län

Hallon

Jordgubbar

Svarta vinbär

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

1,0

2

5

15,3

47

14

9,7

3

15

Uppsala län

1,3

4

5

57,5

489

8

1,2

1

5

Södermanlands län

5,7

9

9

31,5

161

9

0,9

0

4

Östergötlands län

4,2

5

9

107,0

622

25

2,3

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

0,3

..

..

18,3

86

10

34,6

83

7

Kronobergs län

1,1

..

..

4,5

20

7

0,0

..

..

Kalmar län

32,7

113

11

405,8

1 889

46

0,6

1

3

Gotlands län

2,9

5

7

25,4

128

17

1,6

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

33,8

80

12

204,7

1 845

44

1,0

..

..

Skåne län

62,7

211

38

687,4

4 561

92

3,8

2

13

Hallands län

0,7

..

..

89,5

419

25

2,6

2

3

Västra Götalands län

6,2

12

17

178,5

737

56

24,1

6

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

0,5

..

..

52,3

332

10

6,0

4

3

Örebro län

2,8

1

6

10,7

39

9

6,6

4

6

Västmanlands län

-

-

-

11,2

..

..

1,0

..

..

Dalarnas län

0,0

..

..

21,5

105

5

65,6

64

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

0,3

..

..

23,6

75

12

0,6

..

..

Västernorrlands län

0,3

..

..

8,1

35

5

24,3

14

10

Jämtlands län

-

-

-

15,2

67

10

37,7

30

10

Västerbottens län

0,3

..

..

14,9

19

8

8,4

5

7

Norrbottens län

-

-

-

14,5

27

9

145,1

90

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

156,7

448

129

1997,1

11 711

423

377,5

313

150

2005

156,0

250

160

2 400,9

12 137

525

510,6

493

175

2002

130,4

191

156

2 209,1

9 845

597

470,7

395

184

1999

116,6

118

156

2 707,3

12 520

771

415,4

478

186