Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.a. forts. Odling av köksväxter på friland, 1984-2008. Riket.

1.a. continued. Outdoor cultivation of vegetables, 1984-2008. Whole country.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal. Ytan beskriver ej den fysiska arealen.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation. The physical area is not described.

Växtslag

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morot

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

1 603

1 518

1 648

1 841

1 839

1 756

1 820

1 727

1 734

Skörd, ton

61 520

55 461

73 485

80 349

87 308

84 308

84 784

96 228

91 609

Ton/hektar

38

37

45

44

47

48

47

56

53

Antal företag

886

817

784

802

620

500

453

419

356

Palsternacka

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

..

110

104

136

110

115

180

228

Skörd, ton

..

..

..

..

..

..

..

4 717

5 494

Ton/hektar

..

..

..

..

..

..

..

26

24

Antal företag

..

..

..

..

79

46

49

80

87

Purjolök

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

171

129

110

127

135

138

99

127

144

Skörd, ton

2 673

1 908

2 492

2 382

2 960

3 245

2 574

3 424

3 534

Ton/hektar

16

15

23

19

22

24

26

27

24

Antal företag

413

367

332

291

202

105

115

92

94

Rödbeta

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

361

350

298

307

335

303

255

288

276

Skörd, ton

12 633

8 493

11 284

11 609

12 389

14 400

9 330

12 699

10 283

Ton/hektar

35

24

38

38

37

48

37

44

37

Antal företag

393

366

322

314

230

162

177

159

170

Salladskål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

201

217

168

178

113

69

75

..

..

Skörd, ton

3 507

3 429

3 737

4 141

2 968

1 194

1 782

..

..

Ton/hektar

17

16

22

23

26

17

24

..

..

Antal företag

273

220

161

146

90

47

38

..

..

Spenat

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

..

301

211

165

134

154

243

161

Skörd, ton

..

..

..

..

..

..

..

2 113

1 567

Ton/hektar

..

..

..

..

..

..

..

9

10

Antal företag

..

..

..

..

27

20

17

30

36

Vitkål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

769

522

392

508

502

447

385

370

392

Skörd, ton

34 037

17 556

19 120

23 829

22 063

19 842

13 405

15 557

16 962

Ton/hektar

44

34

49

47

44

44

35

42

43

Antal företag

602

471

353

387

291

201

189

156

135

Övrigt1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

1 299

965

354

424

570

607

815

738

999

Antal företag

942

741

..

..

..

..

..

296

559

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

6 412

6 235

5 791

6 257

6 572

6 150

6 767

7 047

7 053

Antal företag

2 448

2 321

1 825

1 693

1 424

1 158

1 045

987

901


1) Grödor som ej specificerats specifikt ovan.