Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9.c. Odling av övriga bär på friland 2008. Riket.

9.c. Outdoor cultivation of other berries 2008. Whole country.

Sort

Areal,
hektar

Antal
företag

Blåbär

11,6

17

Fläder

3,5

..

Havtorn

7,6

16

Nypon

56,6

14

Vindruvor

15,4

17

Diverse

39,0

61