Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10.h. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) i container, 2008. Riket.

10.h. Container cultivation of nurseries, 2008. Whole country.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Plantskoleväxter

I container

Nyplanterade 2008

Totalt

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

Barrväxter

2,0

112

7

2,7

162

12

-Varav ung- / häckplantor

0,4

60

4

0,4

75

3

Bärbuskar

0,8

70

6

1,1

75

12

Fruktträd

4,4

64

5

4,8

68

10

-Varav fruktträd som är omplanterade

0,0

..

..

0,9

..

..

Häck och landskapsväxter (inklusive ungplantor)

0,5

240

4

0,8

288

9

Jordgubbsplantor

1,0

...

..

1,0

..

..

Klängväxter

0,9

19

4

1,0

30

7

Lövfällandeträd

2,9

77

10

4,8

83

14

-Varav ungträd

1,2

68

7

1,6

72

11

-Varav träd 2x omplanterade

0,3

1

3

1,8

3

4

-Varav träd 3x omplanterade

0,8

6

5

0,8

6

5

-Varav träd 4x omplanterade

0,5

2

3

0,5

2

3

Perenner

13,5

3 027

15

14,5

3 735

23

-Varav solitäperenner

6,1

456

6

6,1

456

6

Prydnadsbuskar

14,8

1 111

14

18,2

1 166

24

-Varav solitärbuskar

1,3

19

8

1,8

23

8

Rosor

0,5

42

4

1,0

91

10

Övriga plantskoleväxter

1,0

1 106

3

1,0

1 111

4