Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Odling av frukt och bär på friland, 1984-2008. Riket.

2. Outdoor cultivation of fruit and berries, 1984-2008. Whole country.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Växtslag

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

2008

Frukt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Körsbär

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

31

28

22

123

184

195

188

139

101

Skörd, ton

56

34

20

54

77

196

621

140

249

Ton/hektar

2

1

1

0

0

1

3

1

2

Antal företag

62

48

46

77

82

73

65

77

63

Plommon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

208

166

135

141

138

101

169

94

88

Skörd, ton

1 271

530

584

503

557

388

495

311

334

Ton/hektar

6

3

4

4

4

4

3

3

4

Antal företag

291

214

186

173

167

148

135

104

98

Päron

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

384

336

275

248

242

185

172

197

168

Skörd, ton

4 279

1 853

2 956

2 593

1 281

1 159

1 972

1 687

1 629

Ton/hektar

11

6

11

10

5

6

11

9

10

Antal företag

251

210

198

179

170

133

111

127

116

Äpple

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

2 485

2 585

1 959

1 822

1 668

1 531

1 334

1 440

1 432

Skörd, ton

23 917

15 647

16 768

17 562

17 053

18 006

18 005

17 683

22 150

Ton/hektar

10

6

9

10

10

12

14

12

15

Antal företag

570

510

458

398

347

296

231

259

276

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

3 108

3 115

2 391

2 334

2 232

2 011

1 862

1871

1 789

Antal företag

623

558

503

460

425

365

350

309

324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bär

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallon

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

76

75

94

86

101

117

130

156

157

Skörd, ton

99

110

99

123

121

118

191

250

448

Ton/hektar

1

1

1

1

1

1

1

2

3

Antal företag

180

179

153

182

171

156

156

160

129

Jordgubbar

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

1 952

2 253

2 237

2 565

2 950

2 707

2 209

2 401

1 997

Skörd, ton

8 828

9 114

5 156

11 071

11 700

12 520

9 845

12 137

11 711

Ton/hektar

5

4

2

4

4

5

4

5

6

Antal företag

1088

1078

946

994

923

771

597

525

423

Svarta vinbär

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

954

895

797

768

607

415

471

511

378

Skörd, ton

1 671

1 179

753

854

798

478

395

493

313

Ton/hektar

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Antal företag

531

465

370

321

245

186

184

175

150

Övriga bär

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

8

16

12

20

75

119

99

123

134

Antal företag

57

59

48

49

47

56

61

68

125

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

2 990

3 239

3 140

3 439

3 733

3 358

2 909

3 191

2 665

Antal företag

1 458

1 429

1 236

1 249

1 140

949

811

767

642