Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17.a. Odling av lökblommor i kruka i växthus 2008 (amaryllis, hyacint, narciss). Län.

17.a. Cultivation of bulbous as potted plants in greenhouses 2008. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta. Ytan beskriver ej den fysiska arealen.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area. The physical area is not described.

Län

Amaryllis

Hyacint

Narciss

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

543

14

1 584

10

1 188

6

Uppsala län

3

3

..

..

..

..

Södermanlands län

297

6

846

6

495

3

Östergötlands län

83

13

114

10

33

5

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

43

8

28

6

60

5

Kronobergs län

54

6

624

5

224

3

Kalmar län

28

13

31

11

29

9

Gotlands län

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

7

5

22

4

14

3

Skåne län

319

26

1 121

23

231

18

Hallands län

627

10

1 028

9

353

10

Västra Götalands län

93

20

240

15

183

14

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

..

..

-

-

..

..

Örebro län

38

12

130

8

9

6

Västmanlands län

..

..

..

..

..

..

Dalarnas län

3

6

10

4

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

13

10

331

9

192

4

Västernorrlands län

26

12

94

5

3

4

Jämtlands län

..

..

..

..

-

-

Västerbottens län

2

3

13

4

..

..

Norrbottens län

2

4

..

..

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2008

2 300

176

6 439

134

3 050

98

2005

2 146

252

7 671

195

3 091

142

2002

1 837

322

7 325

259

2 461

173

1999

1 193

278

7 245

..

2 686

150