Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18.a. Odling av krukväxter i växthus 2008 (azalea, begonia, cyklamen, gröna växter). Län.

18.a. Cultivation of potted plants in greenhouses 2008. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta. Ytan beskriver ej den fysiska arealen.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area. The physical area is not described.

Län

Azalea

Begonia

Cyklamen

Gröna växter

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

255

3

170

8

97

10

..

..

Uppsala län

-

-

4

3

..

..

-

-

Södermanlands län

..

..

..

..

32

4

-

-

Östergötlands län

..

..

15

9

115

5

13

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

-

-

..

..

24

3

..

..

Kronobergs län

-

-

..

..

..

..

-

-

Kalmar län

-

-

8

6

17

7

..

..

Gotlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

..

..

..

..

..

..

Skåne län

23

3

1 588

7

274

15

539

12

Hallands län

..

..

41

5

73

3

-

-

Västra Götalands län

..

..

329

15

197

7

66

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

..

..

15

5

..

..

..

..

Örebro län

..

..

..

..

6

3

39

3

Västmanlands län

..

..

110

4

69

3

..

..

Dalarnas län

-

-

6

4

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

35

7

..

..

-

-

Västernorrlands län

-

-

73

10

-

-

-

-

Jämtlands län

-

-

..

..

-

-

-

-

Västerbottens län

-

-

21

7

..

..

-

-

Norrbottens län

-

-

5

4

..

..

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

958

14

2 471

102

1 017

70

744

38

2005

-

-

3 463

142

1 140

89

760

61

2002

-

-

5 066

204

1 290

125

1 089

95

1999

-

-

7 891

248

1 335

142

1 387

113