Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18.b. Odling av krukväxter i växthus 2008 (hortensia, impatiens, julstjärna, kalanchoe). Län.

18.b. Cultivation of potted plants in greenhouses 2008. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta. Ytan beskriver ej den fysiska arealen.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area. The physical area is not described.

Län

Hortensia

Impatiens

Julstjärna

Kalanchoe

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

128

3

80

7

461

15

..

..

Uppsala län

-

-

1

3

-

-

-

-

Södermanlands län

..

..

5

4

187

4

-

-

Östergötlands län

-

-

13

8

179

8

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

..

..

12

5

76

5

-

-

Kronobergs län

-

-

8

5

..

..

-

-

Kalmar län

-

-

5

7

40

8

..

..

Gotlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

6

3

..

..

-

-

Skåne län

..

..

547

16

3 279

29

6 201

9

Hallands län

..

..

31

5

385

9

-

-

Västra Götalands län

..

..

38

14

427

15

159

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

..

..

28

4

..

..

-

-

Örebro län

-

-

40

8

133

4

..

..

Västmanlands län

-

-

69

3

204

3

-

-

Dalarnas län

-

-

9

8

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

4

5

13

3

-

-

Västernorrlands län

-

-

4

5

31

3

-

-

Jämtlands län

-

-

-

-

..

..

-

-

Västerbottens län

-

-

8

4

20

3

-

-

Norrbottens län

-

-

1

3

..

..

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

262

11

907

117

5 669

118

6 387

20

2005

-

-

1 338

173

4 592

170

5 382

18

2002

-

-

1 838

184

6 112

224

3 934

26

1999

-

-

1 793

227

6 646

273

3 166

30