Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18.c. Odling av krukväxter i växthus 2008 (krysantemum, marguerite, pelargon, praktpetunia). Län.

18.c. Cultivation of potted plants in greenhouses 2008. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta. Ytan beskriver ej den fysiska arealen.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area. The physical area is not described.

Län

Krysantemum

Marguerite

Pelargon

Praktpetunia

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

..

..

89

11

1 375

31

176

19

Uppsala län

-

-

3

6

78

13

25

12

Södermanlands län

-

-

85

3

322

9

35

6

Östergötlands län

-

-

67

12

414

24

41

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

..

..

12

3

175

9

15

7

Kronobergs län

-

-

..

..

220

10

17

6

Kalmar län

-

-

8

8

126

19

13

13

Gotlands län

-

-

-

-

7

4

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

..

..

64

7

21

4

Skåne län

2 934

13

1 977

23

3 973

63

570

29

Hallands län

695

3

86

5

1 127

19

190

10

Västra Götalands län

..

..

215

16

1 020

42

115

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

..

..

21

4

176

9

35

5

Örebro län

..

..

1

4

261

15

52

10

Västmanlands län

-

-

37

5

450

9

37

6

Dalarnas län

..

..

4

7

58

10

13

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

25

8

289

13

44

11

Västernorrlands län

-

-

10

6

130

17

23

14

Jämtlands län

-

-

..

..

7

4

2

3

Västerbottens län

-

-

60

8

241

10

15

5

Norrbottens län

..

..

4

5

61

9

14

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

3 749

25

2 730

140

10 573

346

1 452

220

2005

2 089

33

1 587

193

10 547

465

1 193

302

2002

2 506

36

2 569

242

11 352

548

1 319

335

1999

2 925

42

1 965

246

10 647

537

..

..