Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18.d. Odling av krukväxter i växthus 2008 (primula, saintpaulia, övriga krukväxter, totalt). Län.

18.d. Cultivation of potted plants in greenhouses 2008. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta. Ytan beskriver ej den fysiska arealen.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area. The physical area is not described.

Län

Primula

Saintpaula

Övriga krukväxter

Totalt

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

11

4

192

4

404

16

3 520

33

Uppsala län

-

-

-

-

30

4

144

14

Södermanlands län

21

3

-

-

86

6

780

9

Östergötlands län

..

..

..

..

84

10

935

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

..

..

-

-

..

..

439

10

Kronobergs län

-

-

-

-

6

10

404

10

Kalmar län

..

..

-

-

13

4

234

19

Gotlands län

-

-

-

-

-

-

8

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

-

-

40

7

197

7

Skåne län

752

12

..

..

1 758

41

24 445

82

Hallands län

..

..

-

-

377

10

3 713

23

Västra Götalands län

53

4

555

4

171

26

3 359

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

..

..

..

..

..

..

472

9

Örebro län

..

..

..

..

22

6

624

17

Västmanlands län

..

..

-

-

37

11

1 114

9

Dalarnas län

-

-

..

..

6

3

111

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

-

-

85

8

545

15

Västernorrlands län

-

-

-

-

..

..

273

18

Jämtlands län

-

-

-

-

..

..

13

5

Västerbottens län

-

-

..

..

35

11

424

11

Norrbottens län

..

..

..

..

..

..

96

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

1 008

33

796

17

3 170

180

41 892

389

2005

919

36

1 600

24

6 314

165

40 923

514

2002

1 516

51

2 099

26

7 671

272

48 361

619

1999

1 302

58

2 463

27

6 991

280

48 511

608