Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19.a. Odling av utplanteringsväxter i växthus 2008 (blomstertobak, impatiens, lobelia, pensé). Län.

19.a. Cultivation of bedding plants in greenhouses 2008. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta. Ytan beskriver ej den fysiska arealen.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area. The physical area is not described.

Län

Blomstertobak

Impatiens

Lobelia

Pensé

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

50

10

28

9

362

23

1 242

28

Uppsala län

3

5

31

8

63

15

321

15

Södermanlands län

5

5

15

4

100

10

300

9

Östergötlands län

12

16

31

18

205

23

1 220

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

7

6

18

6

41

12

322

10

Kronobergs län

4

6

24

8

35

8

192

7

Kalmar län

3

8

27

18

77

23

256

17

Gotlands län

..

..

1

3

4

3

5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

5

5

9

4

139

8

552

6

Skåne län

98

20

378

40

1 112

49

6 129

55

Hallands län

27

8

101

16

460

17

1 724

19

Västra Götalands län

16

16

95

28

197

35

1 804

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

2

5

10

8

129

9

391

8

Örebro län

6

5

21

11

227

15

802

13

Västmanlands län

9

5

10

7

327

8

384

9

Dalarnas län

4

3

5

9

46

11

120

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

7

9

37

8

106

13

212

15

Västernorrlands län

8

8

14

12

308

21

623

21

Jämtlands län

1

3

..

..

21

6

55

6

Västerbottens län

17

8

29

8

321

12

856

9

Norrbottens län

3

4

8

6

81

12

94

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

288

157

894

233

4 360

333

17 603

324

2005

-

-

1 381

333

5 705

460

21 978

455

2002

-

-

1 970

429

7 040

545

23 891

522

1999

-

-

2 275

464

7 605

552

20 758

533