Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Odling av plantskoleväxter på friland, 1984-2008. Riket.

3. Outdoor cultivation of nurseries, 1984-2008. Whole country.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Växtslag

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

95

69

61

40

69

23

22

19

15

Antal företag

104

76

71

54

43

25

23

17

13

Bärbuskar

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

51

21

46

..

32

23

5

5

Antal företag

..

65

40

39

26

21

15

8

8

Fruktträd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

122

115

114

121

113

78

55

86

70

Antal företag

89

95

68

66

45

36

31

26

25

Häck- och landskapsväxter

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

..

..

..

53

44

34

36

29

Antal företag

..

..

..

..

29

22

19

17

10

Jordgubbsplantor

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

..

..

..

..

70

50

39

29

Antal företag

..

..

..

..

..

33

23

16

15

Klängväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

..

..

..

..

..

0

1

1

Antal företag

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Lövfällande träd

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

1341)

1511)

1951)

235

198

137

136

140

Antal företag

..

561)

581)

591)

55

44

43

28

24

Perenner

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

52

51

41

39

33

22

25

20

16

Antal företag

77

70

55

42

37

31

30

21

20

Prydnadsbuskar

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

197

163

172

115

76

83

37

22

25

Antal företag

143

121

106

85

65

44

37

22

19

Ros

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

43

30

30

28

34

21

23

10

4

Antal företag

52

41

34

25

22

19

19

9

7

Övriga plantskoleväxter

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

284

125

116

155

124

45

28

18

85

Antal företag

153

76

63

70

52

30

29

17

24

Totalt plantskoleväxter

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

793

737

706

740

761

616

435

393

419

Antal företag

310

303

246

230

194

181

160

107

106


1) Uppgifter avser alléträd.