Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19.c. Odling av utplanteringsväxter i växthus (övriga utplanteringsväxter) 2008. Län.

19.c. Cultivation of bedding plants in greenhouses 2008. Counties

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Ytan beskriver ej den fysiska arealen.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

The physical area is not described.

Grupp utplanteringsväxter

Antal,
1000 st

Antal
företag

Ageratum

33

15

Alyssum

12

6

Begonia

589

23

Dahlia

87

22

Fuchsia

154

10

Isbegonia

577

36

Lejongap

38

8

Nejlika

18

9

Plantor köksväxter

879

21

Salvia

40

8

Verbena

88

13

Zinnia

7

4

Diverse

8 685

237