Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Odling av sticklingar och småplantor i växthus 2008 (köksväxter, prydnadsväxter, övriga sticklingar/småplantor, totalt). Län.

20. Cultivation of cuttings and small plants in greenhouses 2008. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta. Ytan beskriver ej den fysiska arealen.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area. The physical area is not described.

Län

Köksväxter

Prydnadsväxter

Övriga sticklingar/

småplantor

Totalt

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Skörd,
1000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

111

3

119

7

..

..

238

10

Uppsala län

19

4

..

..

..

..

34

5

Södermanlands län

..

..

-

-

-

-

..

..

Östergötlands län

65

3

..

..

..

..

101

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

-

-

-

-

..

..

..

..

Kronobergs län

20

3

-

-

..

..

22

3

Kalmar län

..

..

..

..

-

-

..

..

Gotlands län

..

..

..

..

-

-

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

..

..

..

..

..

..

..

..

Skåne län

46 838

9

16 346

13

5 811

5

68 994

25

Hallands län

2 645

3

10 405

5

..

..

15 052

9

Västra Götalands län

615

6

..

..

804

6

1 422

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

..

..

..

..

-

-

..

..

Örebro län

..

..

..

..

-

-

7

3

Västmanlands län

..

..

-

-

-

-

..

..

Dalarnas län

..

..

..

..

-

-

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

2

3

..

..

33

3

36

5

Västernorrlands län

..

..

..

..

10

4

16

4

Jämtlands län

..

..

..

..

..

..

46

3

Västerbottens län

..

..

..

..

..

..

16

4

Norrbottens län

95

3

..

..

-

-

190

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

50 459

53

27 091

48

8 699

30

86 249

103

2005

50 166

85

32 294

60

3 822

73

86 282

167

2002

40 871

113

78 710

78

50 131

107

169 711

227

1999

46 887

105

85 527

70

44 142

71

176 556

203