Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22.a. Växthusyta i kvadratmeter den 31 december 2008 för växthus med uppvärmning (fördelning efter material). Län.

22.a. Greenhouse area in square meters on 31 December 2008, for greenhouses with heating (distributed by material). Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

Enkelglas

Annat enkelskiktat material

Enkelglas i tak, flerskiktat material i väggar

Flerskiktat hårt material

Flerskiktat mjukt material

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

26 667

5 710

88 412

71 413

29 900

222 102

Uppsala län

6 098

1 750

1 600

4 075

4 314

17 837

Södermanlands län

5 594

1 000

16 005

7 212

4 415

34 226

Östergötlands län

31 751

3 030

30 532

10 385

19 990

95 688

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

8 180

800

5 220

14 810

1 550

30 560

Kronobergs län

3 190

1 226

6 011

5 221

620

16 268

Kalmar län

11 907

360

16 745

9 844

1 160

40 016

Gotlands län

11 119

-

12 700

1 070

1 300

26 189

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

33 656

2 354

46 000

80

1 000

83 090

Skåne län

546 042

31 783

535 586

54 067

30 868

1 198 346

Hallands län

65 041

15 164

32 591

45 550

4 600

162 946

Västra Götalands län

52 964

6 094

50 080

24 318

4 458

137 914

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

6 572

610

3 240

6 045

1 915

18 382

Örebro län

4 037

1 852

4 440

21 498

20 600

52 427

Västmanlands län

26 311

-

9 925

6 765

6 350

49 351

Dalarnas län

2 153

2 730

3 950

5 671

3 210

17 714

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

2 129

3 108

17 610

12 357

4 290

39 494

Västernorrlands län

2 795

1 356

2 800

13 417

2 902

23 270

Jämtlands län

480

-

-

7 410

2 200

10 090

Västerbottens län

1 430

9 700

3 000

39 180

8 230

61 540

Norrbottens län

-

6 516

-

19 289

6 407

32 212

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2008

848 116

95 143

886 447

379 677

160 279

2 369 662

2005

1 074 763

120 406

918 392

450 038

196 754

2 760 353