Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24.a. Växthusyta i kvadratmeter den 31 december 2008 för växthus med uppvärmning (fördelning efter byggnadsår). Län.

24.a. Greenhouse area in square meters on 31 December 2008, for greenhouses with heating (distributed by age). Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

2004 och

senare

1999-2003

1989-1998

1988 och

tidigare

Totalt

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

30 916

54 063

52 849

84 274

222 102

Uppsala län

927

2 509

7 713

6 688

17 837

Södermanlands län

800

936

8 481

24 009

34 226

Östergötlands län

3 966

10 675

30 029

51 018

95 688

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

1 550

7 750

3 345

17 915

30 560

Kronobergs län

2 644

1 491

6 638

5 495

16 268

Kalmar län

350

6 865

10 139

22 662

40 016

Gotlands län

470

18 330

2 040

5 349

26 189

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

11 870

17 950

37 005

16 265

83 090

Skåne län

209 969

158 362

275 439

554 576

1 198 346

Hallands län

12 470

9 406

35 641

105 429

162 946

Västra Götalands län

13 291

13 240

40 793

70 590

137 914

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

1 200

1 000

9 167

7 015

18 382

Örebro län

300

16 388

11 414

24 325

52 427

Västmanlands län

2 450

3 930

12 779

30 192

49 351

Dalarnas län

183

2 110

5 039

10 382

17 714

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

3 470

3 490

13 999

18 535

39 494

Västernorrlands län

840

1 746

9 128

11 556

23 270

Jämtlands län

400

1 970

4 060

3 660

10 090

Västerbottens län

9 970

16 100

12 721

22 749

61 540

Norrbottens län

1 100

6 480

12 509

12 123

32 212

 

 

 

 

 

 

Hela riket

309 136

354 791

600 928

1 104 807

2 369 662