Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25.a. Växthusyta i kvadratmeter den 31 december 2008 för växthus utan uppvärmning (fördelning efter byggnadsår). Län.

25.a. Greenhouse area in square meters on 31 December 2008, for greenhouses without heating (distributed by age). Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

2004 och

senare

1999-2003

1989-1998

1988 och

tidigare

Totalt

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

9 161

1 970

2 477

12 940

26 548

Uppsala län

714

1 630

2 050

1 102

5 496

Södermanlands län

579

413

560

659

2 211

Östergötlands län

225

2 982

4 543

7 489

15 239

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

300

1 280

180

1 760

3 520

Kronobergs län

472

951

727

254

2 404

Kalmar län

593

1 378

390

1 673

4 034

Gotlands län

3 890

150

750

399

5 189

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

236

170

900

3 374

4 680

Skåne län

26 787

21 427

20 205

60 095

128 514

Hallands län

1 609

335

300

7 698

9 942

Västra Götalands län

5 707

5 224

6 281

15 339

32 551

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

300

1 820

2 329

5 323

9 772

Örebro län

812

400

855

3 240

5 307

Västmanlands län

-

300

-

1 570

1 870

Dalarnas län

-

670

200

-

870

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

179

580

1 796

832

3 387

Västernorrlands län

200

3 226

1 837

6 410

11 673

Jämtlands län

800

200

670

-

1 670

Västerbottens län

1 080

58

850

3 090

5 078

Norrbottens län

-

800

500

6 495

7 795

 

 

 

 

 

 

Hela riket

53 644

45 964

48 400

139 742

287 750