Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25.b. Antal företag med växthus utan uppvärmning den 31 december 2008 (fördelning efter byggnadsår). Län.

25.b. Number of holdings with greenhouses without heating on 31 December 2008 (distributed by age). Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

Län

2004 och

senare

1999-2003

1989-1998

1988 och

tidigare

 

 

 

 

 

Stockholms län

6

5

6

14

Uppsala län

5

5

5

4

Södermanlands län

2

2

3

3

Östergötlands län

1

7

7

9

 

 

 

 

 

Jönköpings län

1

4

1

6

Kronobergs län

2

4

3

2

Kalmar län

4

4

2

8

Gotlands län

7

1

1

3

 

 

 

 

 

Blekinge län

2

1

2

5

Skåne län

18

15

15

37

Hallands län

3

1

1

12

Västra Götalands län

15

10

18

27

 

 

 

 

 

Värmlands län

1

3

5

4

Örebro län

5

1

5

3

Västmanlands län

-

1

-

1

Dalarnas län

-

2

1

-

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

3

4

8

3

Västernorrlands län

1

3

5

9

Jämtlands län

1

1

2

-

Västerbottens län

3

2

2

4

Norrbottens län

-

3

1

6

 

 

 

 

 

Hela riket

80

79

93

160