Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26.b. Förbrukning av bränsle, fjärrvärme och elenergi i växthusproduktionen 2008. Län.

26.b. Consumption of fuel, district heating and electricity in greenhouse production 2008. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

 

 

 

 

Län

Eldningsolja nr 1

Eldningsolja, övriga kvaliteter

Naturgas

Gasol

Fjärrvärme

Elenergi

kubikmeter

kubikmeter

MWh

ton

MWh

MWh

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

3 382

146

-

-

-

34 226

Uppsala län

260

-

-

-

-

275

Södermanlands län

315

-

-

-

8 574

1 739

Östergötlands län

1 792

35

-

-

2 603

1 854

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

290

-

-

-

360

1 173

Kronobergs län

75

30

1

-

4 079

270

Kalmar län

305

130

-

-

516

1 387

Gotlands län

205

4

0

-

5 887

425

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

401

8

-

862

7 500

477

Skåne län

8 121

1 611

131 115

573

155

21 854

Hallands län

1 482

957

1 152

160

879

11 630

Västra Götalands län

1 635

526

-

3

514

13 717

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

177

-

-

-

216

2 451

Örebro län

711

-

-

-

4 000

341

Västmanlands län

344

476

-

2

2 500

2 683

Dalarnas län

305

26

-

-

305

408

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

288

4

-

-

4 944

2 703

Västernorrlands län

723

-

-

-

132

848

Jämtlands län

87

-

-

-

228

135

Västerbottens län

589

150

-

-

630

5 668

Norrbottens län

429

-

-

4

692

1 107

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2008

21 912

4 101

132 268

1 605

44 713

105 370

2005

46 235

6 997

200 037

1 026

56 788

175 308

2002

51 607

10 531

163 160

1 496

109 573

119 688

1999

66 142

14 157

203 190

1 591

39 961

59 392