Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27.a. Antal sysselsatta inom trädgårdsnäringen 2008 (familjemedlemmar). Län.

27.a. Number of occupied persons in horticulture holdings in 2008 (family members).

Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal eller 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation or 200 square meters greenhouse area.

Län

Högst 449

tim/år

450-899

tim/år

900-1349

tim/år

1350-1799

tim/år

Över 1799

tim/år

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

69

308

21

11

73

482

Uppsala län

30

42

10

8

29

119

Södermanlands län

35

41

4

10

24

114

Östergötlands län

207

68

24

24

58

381

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

46

63

7

11

34

161

Kronobergs län

34

19

4

6

10

73

Kalmar län

70

152

27

16

66

331

Gotlands län

66

54

22

15

49

206

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

64

288

24

23

38

437

Skåne län

393

578

148

173

457

1 749

Hallands län

96

129

30

36

74

365

Västra Götalands län

220

106

30

53

126

535

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

17

28

9

4

24

82

Örebro län

33

57

12

16

27

145

Västmanlands län

5

10

6

7

13

41

Dalarnas län

19

14

10

7

14

64

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

25

31

13

5

23

97

Västernorrlands län

24

58

12

3

27

124

Jämtlands län

18

5

4

11

10

48

Västerbottens län

26

46

4

14

11

101

Norrbottens län

37

25

12

3

24

101

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2008

1 534

2 122

433

456

1 211

5 756

2005

2 203

538

436

394

1 468

5 039