Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27.b. Antal sysselsatta inom trädgårdsnäringen 2008 (ej familjemedlemmar). Län.

27.b. Number of occupied persons in horticulture holdings in 2008 (non-family members). Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal eller 200 kvadratmeter växthusyta.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation or 200 square meters greenhouse area.

Län

Högst 449

tim/år

450-899

tim/år

900-1349

tim/år

1350-1799

tim/år

Över 1799

tim/år

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

173

69

90

61

104

497

Uppsala län

152

11

3

8

2

176

Södermanlands län

77

39

40

23

17

196

Östergötlands län

262

80

71

62

28

503

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

66

13

18

16

9

122

Kronobergs län

23

20

12

20

2

77

Kalmar län

397

162

7

21

81

668

Gotlands län

233

34

28

17

67

379

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

686

79

25

48

52

890

Skåne län

3 035

754

413

468

395

5 065

Hallands län

378

85

32

71

32

598

Västra Götalands län

755

81

62

62

106

1 066

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

234

10

1

5

51

301

Örebro län

25

7

21

37

19

109

Västmanlands län

68

15

6

14

5

108

Dalarnas län

128

14

9

13

29

193

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

53

35

27

27

9

151

Västernorrlands län

77

17

5

4

8

111

Jämtlands län

48

4

3

3

1

59

Västerbottens län

53

45

22

30

1

151

Norrbottens län

40

10

14

14

13

91

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2008

6 963

1 584

908

1 024

1 031

11 510

2005

11 476

2 142

732

942

1 497

16 771