Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27.c. Företagarens ålder.

27.c. Age of horticulture holding owner

Åldersgrupp

Antal personer

-24

16

25-34

81

35-44

349

45-49

284

50-54

387

55-59

387

60-64

340

65-

369

Totalt

2 213