Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.a. Odling av köksväxter på friland, 1984-2008. Riket.

1.a. Outdoor cultivation of vegetables, 1984-2008. Whole country.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal. Ytan beskriver ej den fysiska arealen.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation. The physical area is not described.

Växtslag

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blomkål

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

384

348

291

347

362

341

316

311

236

Skörd, ton

5 514

4 411

4 682

4 708

6 150

6 028

4 850

5 450

3 798

Ton/hektar

14

13

16

14

17

18

15

18

16

Antal företag

317

305

261

256

186

105

98

96

83

Broccoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

..

..

..

..

..

..

246

217

Skörd, ton

..

..

..

..

..

..

..

1 944

1 485

Ton/hektar

..

..

..

..

..

..

..

8

7

Antal företag

..

..

..

..

..

..

..

117

102

Dill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

..

158

164

168

154

163

175

158

Skörd, ton

..

..

..

..

..

..

..

969

709

Ton/hektar

..

..

..

..

..

..

..

6

4

Antal företag

..

..

..

..

142

98

88

122

140

Gurka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

384

520

298

301

382

293

278

226

161

Skörd, ton

7 997

1 649

10 419

7 737

11 931

13 276

12 313

11 503

7 247

Ton/hektar

21

3

35

26

31

45

44

51

45

Antal företag

590

707

397

319

253

159

117

102

73

Isbergssallat

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

455

519

622

643

660

687

1 092

1 211

1 222

Skörd, ton

5 879

5 821

9 356

10 071

12 810

19 325

23 350

27 199

28 482

Ton/hektar

13

11

15

16

19

28

21

22

23

Antal företag

446

403

323

291

200

138

114

84

74

Annan sallat

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

40

22

14

19

33

39

94

..

..

Skörd, ton

2 118

1 045

643

796

1 296

538

865

..

..

Ton/hektar

53

48

46

42

39

14

9

..

..

Antal företag

157

121

94

83

64

42

63

..

..

Kålrot

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

247

230

218

231

197

175

163

209

Skörd, ton

..

6 125

5 929

6 173

7 201

5 945

4 080

4 894

6 807

Ton/hektar

..

25

26

28

31

30

23

30

33

Antal företag

..

373

288

283

204

154

147

124

105

Majs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

..

148

129

140

94

84

126

140

67

Skörd, ton

..

105

478

304

515

524

425

993

351

Ton/hektar

..

1

4

2

5

6

3

7

5

Antal företag

..

169

149

157

122

87

91

93

93

Matlök

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal, hektar

745

733

668

725

847

791

805

902

849

Skörd, ton

21 664

11 144

22 292

23 999

23 541

35 283

23 228

28 614

32 793

Ton/hektar

29

15

33

33

28

45

29

32

39

Antal företag

624

600

486

459

411

313

311

274

230