Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7.b. Odling av köksväxter på friland 2008 (gurka, isbergssallat, kålrot). Län.

7.b. Outdoor cultivation of vegetables 2008. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal. Ytan beskriver ej den fysiska arealen.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation. The physical area is not described.

Län

Gurka

Isbergssallat

Kålrot

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

Areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

0,4

5

7

0,5

4

3

0,9

2

3

Uppsala län

0,8

6

5

0,5

3

4

0,6

7

5

Södermanlands län

0,1

..

..

-

-

-

0,1

..

..

Östergötlands län

11,4

265

8

10,2

341

4

36,8

1 087

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

0,1

..

..

-

-

-

0,6

..

..

Kronobergs län

-

-

-

0,5

..

..

0,1

..

..

Kalmar län

60,6

2 134

10

0,0

..

..

0,8

16

4

Gotlands län

4,4

344

4

0,4

7

6

3,0

43

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

39,4

2 998

11

14,4

571

5

1,5

11

4

Skåne län

38,4

1 465

14

1 188,8

27 472

34

135,1

4 855

37

Hallands län

0,1

..

..

0,2

..

..

0,5

..

..

Västra Götalands län

1,3

27

4

4,1

47

6

16,8

647

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

0,0

..

..

0,0

..

..

1,4

36

4

Örebro län

-

-

-

-

-

-

0,0

..

..

Västmanlands län

0,1

..

..

0,3

..

..

0,4

..

..

Dalarnas län

0,0

..

..

0,2

..

..

0,8

9

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

0,2

..

..

0,1

..

..

0,2

1

3

Västernorrlands län

3,5

..

..

-

-

-

0,2

1

3

Jämtlands län

-

-

-

0,1

..

..

0,1

..

..

Västerbottens län

-

-

-

1,3

18

3

0,7

14

3

Norrbottens län

0,0

..

..

-

-

-

8,4

50

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

160,7

7 247

73

1 221,6

28 482

74

209,0

6 807

105

2005

226,0

11 503

102

1 210,8

27 199

84

162,7

4 894

124

2002

278,5

12 313

117

1 091,5

23 350

114

174,7

4 080

147

1999

293,3

13 276

159

686,7

19 325

138

196,6

5 945

154