Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8.e. Odlingsareal av frukt på friland 2008 (totalt), hektar. Län.

8.e. Area of outdoor cultivation of fruit 2008, hectares. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Län

Areal,
ha

Antal
företag

 

 

 

Stockholms län

13,9

15

Uppsala län

15,6

8

Södermanlands län

2,3

5

Östergötlands län

10,4

6

 

 

 

Jönköpings län

80,6

17

Kronobergs län

45,7

14

Kalmar län

2,8

3

Gotlands län

13,3

5

 

 

 

Blekinge län

55,5

15

Skåne län

1460,3

200

Hallands län

8,2

5

Västra Götalands län

30,4

17

 

 

 

Värmlands län

16,5

3

Örebro län

20,7

6

Västmanlands län

9,1

..

Dalarnas län

-

-

 

 

 

Gävleborgs län

0,7

..

Västernorrlands län

2,6

..

Jämtlands län

0,2

..

Västerbottens län

-

-

Norrbottens län

-

-

 

 

 

Hela riket

 

 

2008

1788,6

324