Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10.d. Odling av plantskoleväxter (ej skogsplantor) på friland och i container 2008 (lövfällande träd ,perenner). Län.

10.d. Outdoor and container cultivation of nurseries 2008. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 0,25 hektar frilandsareal.

Figures for holdings with at least 0.25 hectares outdoor cultivation.

Län

Lövfällande träd

Perenner

På friland

I container

På friland

I container

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

Areal,
hektar

Antal
plantor,
1 000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

0,2

..

..

-

-

-

0,6

..

..

1,9

481

3

Uppsala län

-

-

-

-

-

-

1,3

13

3

-

-

-

Södermanlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

..

..

Östergötlands län

31,5

130

3

0,0

..

..

0,1

..

..

1,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

..

..

Kronobergs län

0,5

..

..

0,0

..

..

-

-

-

-

-

-

Kalmar län

0,4

..

..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gotlands län

-

-

-

-

-

-

0,3

..

..

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne län

29,9

82

8

3,0

31

6

5,0

636

3

2,7

579

6

Hallands län

60,0

..

..

0,2

..

..

1,7

121

3

2,3

..

..

Västra Götalands län

13,8

..

..

1,4

16

3

1,0

..

..

1,4

913

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

-

-

-

-

6,0

1 120

3

5,0

..

..

Örebro län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västmanlands län

0,5

..

..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas län

1,0

..

..

-

-

-

0,2

..

..

0,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

0,7

..

..

0,1

..

..

0,0

..

..

0,0

..

..

Västernorrlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

1,0

..

..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens län

1,0

..

..

-

-

-

0,1

..

..

0,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

140,4

340

24

4,8

83

14

16,3

2 016

20

14,5

3 735

23

2005

136,2

216

28

3,3

38

15

20,1

2 591

21

13,6

3 086

27

2002

137,2

723

43

10,2

51

16

25,3

1 505

30

19,6

4 606

31

1999

198,1

652

44

4,4

50

13

22,2

2 353

31

7,6

3 371

30