Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13.a. Odling av köksväxter i växthus 2008 (gurka, kruksallat, annan sallat). Län.

13.a. Cultivation of vegetables in greenhouses 2008. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta. Ytan beskriver ej den fysiska arealen.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area. The physical area is not described.

Län

Gurka

Kruksallat

Annan sallat, friplanterad

Yta,
kvm

Skörd,
ton

Antal
företag

Yta,
kvm

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

Yta,
kvm

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

13 840

728

10

29 326

11 698

3

156

..

..

Uppsala län

804

7

12

-

-

-

1 000

..

..

Södermanlands län

260

6

5

-

-

-

450

..

..

Östergötlands län

26 609

599

19

13

..

..

50

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

840

6

6

2 200

..

..

10

..

..

Kronobergs län

24

..

..

-

-

-

-

-

-

Kalmar län

509

4

6

-

-

-

-

-

-

Gotlands län

20 280

739

7

320

..

..

400

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

150

..

..

-

-

-

-

-

-

Skåne län

438 464

17 106

55

3 500

..

..

44 918

4 510

6

Hallands län

22 150

888

8

6 000

..

..

-

-

-

Västra Götalands län

2 856

50

19

1 710

199

3

2 804

172

4

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

Värmlands län

300

..

..

1 000

..

..

-

-

-

Örebro län

387

13

6

-

-

-

-

-

-

Västmanlands län

250

..

..

-

-

-

-

-

-

Dalarnas län

1 840

33

8

-

-

-

500

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

635

8

5

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands län

50

..

..

50

..

..

-

-

-

Jämtlands län

900

..

..

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

380

6

3

-

-

-

7 100

..

..

Norrbottens län

14 384

..

..

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

545 912

20 468

179

44 119

13 925

13

57 388

6 622

21

2005

594 754

24 294

206

44 380

19 184

14

62 087

5 520

19

2002

605 935

22 937

238

70 790

14 980

10

69 825

3 836

27

1999

621 253

23 339

258

22 760

8 196

8

87 020

3 106

25