Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13.b. Odling av köksväxter i växthus 2008 (kryddväxter, melon, tomat). Län.

13.b. Cultivation of vegetables in greenhouses 2008. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta. Ytan beskriver ej den fysiska arealen.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area. The physical area is not described.

Län

Kryddväxter

Melon

Tomat

Yta,
kvm

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

Yta,
kvm

Skörd,
ton

Antal
företag

Yta,
kvm

Skörd,
ton

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

51 531

18 711

8

-

-

-

14 972

76

16

Uppsala län

6 920

..

..

65

..

..

2 188

33

11

Södermanlands län

5

..

..

-

-

-

1 735

35

6

Östergötlands län

23

..

..

-

-

-

13 122

342

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

-

-

-

-

-

-

1 170

7

6

Kronobergs län

-

-

-

-

-

-

420

..

..

Kalmar län

13

..

..

20

..

..

11 390

459

9

Gotlands län

180

7

3

625

-

-

6 190

132

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

-

-

-

-

30 568

2 234

5

Skåne län

12 740

2 406

6

1 820

14

6

227 369

11 272

39

Hallands län

4 000

..

..

3 340

20

3

16 310

498

9

Västra Götalands län

9 450

..

..

180

..

..

12 411

305

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

650

..

..

120

..

..

604

..

..

Örebro län

36

..

..

18

..

..

1 679

34

9

Västmanlands län

-

-

-

-

-

-

5 650

..

..

Dalarnas län

20

..

..

-

-

-

3 057

71

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

32

..

..

-

-

-

1 504

30

7

Västernorrlands län

10

..

..

10

..

..

2 694

8

5

Jämtlands län

120

..

..

-

-

-

4 200

..

..

Västerbottens län

5 000

..

..

-

-

-

5 000

131

5

Norrbottens län

-

-

-

-

-

-

7 850

254

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

90 730

30 534

36

6 198

38

19

370 083

16 223

198

2005

61 542

19 406

35

11 903

77

21

455 965

17 283

204

2002

53 291

22 557

36

18 622

175

28

642 133

22 771

262

1999

21 779

11 023

22

22 793

155

34

557 254

19 307

301