Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13.c. Odling av köksväxter i växthus 2008 (övriga köksväxter, totalt). Län.

13.c. Cultivation of vegetables in greenhouses 2008. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta.

Ytan beskriver ej den fysiska arealen.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area.

The physical area is not described.

Län

Övriga köksväxter

Totalt

Yta,
kvm

Antal
företag

Yta,
kvm

Antal
företag

 

 

 

 

 

Stockholms län

1 310

10

111 135

22

Uppsala län

2 110

4

13 087

13

Södermanlands län

2 450

6

Östergötlands län

1 390

5

41 207

21

 

 

 

 

 

Jönköpings län

400

..

4 620

9

Kronobergs län

26

..

470

3

Kalmar län

11 932

9

Gotlands län

1 750

3

29 745

11

 

 

 

 

 

Blekinge län

30 718

6

Skåne län

12 260

12

741 071

96

Hallands län

10

..

51 810

16

Västra Götalands län

1 520

4

30 931

32

 

 

 

 

 

Värmlands län

2 674

4

Örebro län

200

4

2 320

9

Västmanlands län

5 900

..

Dalarnas län

100

..

5 517

9

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

2 171

7

Västernorrlands län

2 814

5

Jämtlands län

5 220

4

Västerbottens län

17 480

6

Norrbottens län

22 234

5

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2008

21 076

48

1 135 506

295

2005

9 736

28

1 240 368

332

2002

27 728

38

1 488 324

407

19991)

120 129

..

145 988

462


1) Bär i växthus ingår i dessa siffror.