Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2008

JO 33 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15.a. Odling av snittblommor i växthus 2008 (alstroemeria, krysantemum, ros). Län.

15.a. Cultivation of cut flowers in greenhouses 2008. Counties.

Uppgifter avseende företag med minst 200 kvadratmeter växthusyta. Ytan beskriver ej den fysiska arealen.

Figures for holdings with at least 200 square meters greenhouse area. The physical area is not described.

Län

Alstroemeria

Krysantemum

Ros

Yta,

kvm

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Yta,

kvm

Skörd,
1000 st

Antal
företag

Yta,

kvm

Skörd,
1000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

600

..

..

-

-

-

9 690

2 136

3

Uppsala län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Södermanlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Östergötlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kronobergs län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar län

-

-

-

160

..

..

-

-

-

Gotlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

-

300

..

..

-

-

-

Skåne län

-

-

-

625

22

3

450

..

..

Hallands län

-

-

-

2 600

79

4

30

..

..

Västra Götalands län

-

-

-

1 800

..

..

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Örebro län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västmanlands län

-

-

-

-

-

-

7 000

..

..

Dalarnas län

13

..

..

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens län

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens län

-

-

-

-

-

-

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

613

..

..

5 485

204

12

17 180

3 216

8

2005

2 493

178

4

10 980

318

19

27 880

3 070

10

2002

4 884

477

10

17 988

432

33

76 268

10 032

17

1999

5 195

794

8

24 997

679

56

92 023

13 303

23