Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-08-23

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7.d. Odling av köksväxter på friland 2011 (palsternacka, purjolök, rödbeta). Län.

7.d. Outdoor cultivation of vegetables 2011. Counties.

Län

Palsternacka

 

 

 

Purjolök

 

 

 

Rödbeta

 

 

Sådd/

planterad

areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

 

Sådd/

planterad

areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

 

Sådd/

planterad

areal,
hektar

Skörd,
ton

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

0,0

..

..

 

0,1

1

4

 

1,3

21

8

Uppsala län

0,8

8

5

 

0,6

10

5

 

1,3

13

7

Södermanlands län

0,2

..

..

 

0,3

8

4

 

0,2

5

3

Östergötlands län

5,2

120

3

 

0,5

18

3

 

6,2

148

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

0,0

..

..

 

0,2

..

..

 

0,3

1

4

Kronobergs län

0,1

..

..

 

0,5

..

..

 

0,0

..

..

Kalmar län

0,3

8

3

 

0,3

6

5

 

2,6

41

11

Gotlands län

176,8

4 877

18

 

2,3

40

5

 

53,8

1 328

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

0,1

..

..

 

8,6

361

4

 

12,1

730

6

Skåne län

104,3

2 913

23

 

164,8

4 539

17

 

221,1

7 533

36

Hallands län

44,4

1 085

10

 

-

-

-

 

12,2

187

9

Västra Götalands län

12,9

258

11

 

1,7

16

14

 

13,4

182

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

1,0

10

3

 

0,3

..

..

 

1,0

9

4

Örebro län

0,4

1

5

 

0,4

1

4

 

1,6

13

7

Västmanlands län

0,1

..

..

 

0,1

..

..

 

0,1

..

..

Dalarnas län

1,7

25

5

 

0,2

2

3

 

1,0

28

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

0,7

3

5

 

-

-

-

 

1,1

7

7

Västernorrlands län

0,0

..

..

 

0,0

..

..

 

0,2

0

4

Jämtlands län

0,1

..

..

 

0,2

..

..

 

0,2

..

..

Västerbottens län

0,2

..

..

 

0,2

..

..

 

0,7

8

4

Norrbottens län

0,0

0

4

 

0,1

0

4

 

0,4

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20111

349,2

9 320

107

 

181,3

5 013

84

 

330,8

10 258

166

2008

227,6

5 494

87

 

144,4

3 534

94

 

276,1

10 283

170

2005

180,1

4 717

80

 

126,9

3 424

92

 

288,1

12 699

159

2002

115,0

..

49

 

98,8

2 574

115

 

255,4

9 330

177

1999

110,0

..

46

 

138,2

3 245

105

 

303,2

14 400

162


1) Arealen 2011 avser sådd/planterad areal, innan år 2011 har definitionen varit utnyttjad/odlad areal.