Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-08-23

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9.c. Odling av övriga bär på friland 2011. Riket.

9.c. Outdoor cultivation of other berries 2011. Whole country.

Växtslag

Areal,
hektar

Antal
företag

Blåbär

12,3

19

Havtorn

15,0

19

Nypon

34,0

11

Vindruvor

23,6

20

Diverse

23,7

..