Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2011

JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-08-23

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18.c. Odling av krukväxter i växthus 2011 (krysantemum, marguerite, pelargon, praktpetunia). Län.

18.c. Cultivation of potted plants in greenhouses 2011. Counties.

Län

Krysantemum

 

 

Marguerite

 

 

Pelargon

 

 

Praktpetunia

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

Skörd,
1 000 st

Antal
företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

..

..

 

84

9

 

1 557

28

 

105

13

Uppsala län

-

-

 

..

..

 

37

6

 

10

4

Södermanlands län

-

-

 

116

3

 

414

15

 

56

11

Östergötlands län

..

..

 

6

4

 

247

17

 

19

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

..

..

 

6

3

 

134

7

 

8

4

Kronobergs län

-

-

 

8

4

 

243

9

 

16

6

Kalmar län

-

-

 

5

9

 

109

16

 

4

7

Gotlands län

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

-

-

 

..

..

 

52

6

 

15

3

Skåne län

622

7

 

1 143

20

 

3 586

51

 

410

24

Hallands län

275

3

 

60

6

 

766

17

 

237

10

Västra Götalands län

..

..

 

182

12

 

1 136

33

 

73

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

..

..

 

14

4

 

98

7

 

22

6

Örebro län

..

..

 

0

3

 

139

13

 

9

8

Västmanlands län

-

-

 

34

5

 

476

7

 

37

6

Dalarnas län

..

..

 

7

5

 

72

10

 

13

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

-

-

 

..

..

 

251

9

 

36

4

Västernorrlands län

-

-

 

8

5

 

125

12

 

24

9

Jämtlands län

-

-

 

..

..

 

4

3

 

-

-

Västerbottens län

..

..

 

13

7

 

110

11

 

11

5

Norrbottens län

-

-

 

1

4

 

53

12

 

5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

1 001

19

 

1 729

108

 

9 609

289

 

1 108

153

2008

3 749

25

 

2 730

140

 

10 573

346

 

1 452

220

2005

2 089

33

 

1 587

193

 

10 547

465

 

1 193

302

2002

2 506

36

 

2 569

242

 

11 352

548

 

1 319

335

1999

2 925

42

 

1 965

246

 

10 647

537

 

..

..